fbpx

Cách sử dụng ứng dụng họp trực tuyến Zavi

1. ĐĂNG NHẬP VÀO ZAVI

Đăng nhập vào Zavi nhanh chóng và tiện lợi với tài khoản Zalo.

ứng dụng nền tảng zalo

Bấm “Đăng nhập bằng Zalo”.

ứng dụng nền tảng zalo

Nhập thông tin tài khoản Zalo của bạn.

ứng dụng nền tảng zalo

Sau khi hoàn tất đăng nhập, bạn sẽ vào màn hình Trang Chủ của ứng dụng.

2. TẠO CUỘC HỌP

Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể bắt đầu tạo cuộc họp trên Zavi theo các bước:

ứng dụng nền tảng zalo

Trên màn hình Trang Chủ, bấm vào nút “Tạo cuộc họp”.

ứng dụng nền tảng zalo

Đặt tên cuộc họp, mật khẩu.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt một số tùy chọn nâng cao khác.

ứng dụng nền tảng zalo

Bấm vào nút “Bắt đầu” để hoàn thành tạo cuộc họp.

3. CHIA SẺ VÀ MỜI HỌP

Sau khi đã tạo và vào màn hình cuộc họp, thông tin cuộc họp sẽ được hiển thị.

ứng dụng nền tảng zalo

Bấm vào nút “Chia sẻ” để tiến hành mời thêm thành viên.

ứng dụng nền tảng zalo

Chọn nền tảng (Zalo, Mail…) để chia sẻ thông tin v