Vui lòng liên hệ tổng đài đặt vé: 1900 63 64 97 để đặt vé từ Sài Gòn hoặc Bình Dương đi An Giang.
Liên hệ 1900 63 65 99 Để đặt vé từ An Giang - Hà Tiên lên Sài Gòn , Bình Dương